نگهداری بیماران

مركز درمان و توانبخشي بيمـــــــاران رواني مهر گــستر ، با درجه كيفي بالا آماده پذیرش کلیه بیماران اعصاب و روان میباشد .
این مرکز تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می کند و با کادر تخصصی خود بیماران اعصاب و روان که نیاز به مراقبت  . درمان و توانبخشی داشته باشند را پذیرش می نماید .