نقش کاردرمانی در اختلالات روان

نقش کاردرمانی در اختلالات روان :

نگهداری بیماران اعصاب و روان
اهم وظایف کارشناس کاردرمانی در زمینه بهداشت روانی‌ و کار با بیماران روانی‌ میتواند به شرح زیر باشد:

ارزیابی دقیق و جامع از عملکرد بیمار و مشخص کردن چگونگی‌ تاثیر اختلال روانی‌ بر شرایط زندگی‌ فرد
ارزیابی نحوه انجام امور روزانه زندگی‌ فردی توسط بیمار
در نظر گرفتن برنامه‌های مداخله‌ای متناسب با شرایط بیمار (این مداخله‌ها میتواند مربوط به ایجاد تغییرات در شخص یا محیط شخص باشد)
برنامه‌های مداخله‌ای با توجه به اینکه بیمار در خانه یا بیمارستان به سر می‌‌برد متفاوت می‌باشد. این برنامه‌های مداخله‌ای در بر گیرنده جنبه‌های مختلف زندگی‌ فرد (خود- مراقبتی، کار آمدی و چگونگی ایفای نقش‌های زندگی‌- و فعالیت‌های تفریحی ) میباشد
آموزش بیمار در مورد ویژگی‌‌های بیماری و راه‌های غلبه بر بیماری
آموزش مراقبین و بقیهٔ افراد خانواده در مورد نحوه برخورد با بیمار و شرایط بیماری وی
آموزش مهارت‌های لازم زندگی‌ (مهارت‌های اجتماعی، روانی‌، شغلی‌، حل مسائل فردی، تصمیم گیری، اعتماد به نفس، کنترل رفتار و مدیریت مسائل مالی‌