طیبه دهباشی

یک درصد از کل آمار جمعیت جهان به بیماری اسکیزوفرنیا مبتلا هستند/ 24/6 درصد از کل جمعیت ایران از بیماری های روانی رنج می برند/ 20 درصد از کل 24/6 بیماران روانی به خدمات درمانی دسترسی دارند/ بیماری اسکیزوفرنیا با حمایت های درمانی قابل کنترل است
به گزارش پایگاه خبری سازمان های غیر دولتی ایران(watan.ir)؛ مدیر عامل انجمن احبا گفت: بیماری اسکیزوفرنیا شدیدترین بیماری روانی در جهان است که مرز بین جنون و نبوغ شناخته می شود و افراد نابغه و با هوش بیشتر به آن دچار می شوند که این بیماری با حمایت های درمانی قابل کنترل است و در صورت توجه سازمان های مسئول در کشور می توان با فراهم کردن شرایط این افراد را به دامن جامعه بازگرداند تا با انرژی مثبت در افراد هزینه های جاری را کاهش داد و از سوی دیگر مسیر برگشت و جبران سرمایه ها را برای خانواده ها و کشور ایجاد کرد.