ارتباط باما

این مرکز در فضایی بالغ بر دو هزار متر با زیر بنای هزار و پانصد متر و پانصد متر فضای سبز در قالب اتاق های VIp، دو، سه و چهار تخته تجهیز شده است.
09121967608